Видове опаковки

Всяка куриерска пратка пътува в самостоятелна опаковка.

Видове опаковки:
- Найлонов плик с размери 300x190 mm.
- Найлонов плик с размери 330x280 mm.
- Найлонов плик с размери 480x330 mm.
- Найлонов плик с размери 630x580 mm.
- Картонен плик с размери 330x240 mm.