Цeнова листа за куриерски пратки до Русия

Килограми Тарифа
до 0.200 кг. 44.00 лв.
от 0.200 кг. – до 0.500 кг 48.00 лв.
от 0.500 кг. – до 1.000 кг 60.00 лв.
от 1.000 кг. – до 1.500 кг 70.00 лв.
от 1.500 кг. – до 2.000 кг 82.00 лв.
от 2.000 кг. – до 2.500 кг 94.00 лв.
от 2.500 кг. – до 3.000 кг 105.00 лв.
от 3.000 кг. – до 3.500 кг 115.00 лв.
от 3.500 кг. – до 4.000 кг 127.00 лв.
от 4.000 кг. – до 4.500 кг 140.00 лв.
от 4.500 кг. – до 5.000 кг 150.00 лв.

* Посочените цени не включват ДДС и такса гориво.

1. Цените важът за документални пратки – само документи на хартиен носител,всички останали се считат за недокументали.
2. Към превозните цени не се начислява ДДС.
3. Не се начислява „такса гориво” или други такси.

Обемни, но леки пратки се изчисляват на обем по формула:
дължина (см.) Х обща широчина (см.) х височина (см.) / 5000 кг.