Куриерски услуги в повече от 350 населени места

ЦЕНОВА ТАРИФА ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ

Вид пратка Тегло Цена
Документи * До 0.5кг. 6.43
Пакети
(колетни пратки)
До 1кг. 8.60
Над 1кг. до 2кг. 9.99
Над 2кг. до 5кг. 12.38
Над 5кг. до 10кг. 17.22
Над 10кг. до 15кг. 21.63
Над 15кг. до 20кг. 25.95
Над 20кг. + 0.65/кг.

 

Доставка на пратки в рамките на едно и също населено място (важи само за местата с офиси на куриера) Код 5
До 1кг. 3.63лв. За всеки следващ килограм 0.45лв.

Всички посочени цени са с включен ДДС

Отстъпка от горепосочените цени:
10 % - При предаване на пратка от наш офис до адрес на клиента(до всяка точка в страната)
10% - при вземане от ваш адрес до поискване в наш офис в страната.
30 % - при предаване на пратка от наш офис до поискване в наш офис в страната.

Обемни, но леки пратки се изчисляват на обем по формула:
дължина в см. Х обща широчина в см. х височина в см. /6000 кг.

Такса гориво: Към цената се начислява такса гориво. Таксата гориво се определя веднъж седмично, на база публикуваната цена на дребно от "Лукойл България".
Актуалния размер на такса гориво за съответната седмица е на разположение на сайта на Лео Експрес www.expresleo.bg или във всеки офис на куриера.

Такса гориво

Цена на дребно
на дизелово гориво
Такса гориво (%) Цена на дребно
на дизелово гориво
Такса гориво (%) Цена на дребно
на дизелово гориво
Такса гориво (%)
1.70лв. Включен в цената 2.11 лв - 2.20 лв 3.80% 2.61 лв -2.70 лв 4.80%
1.71 лв -1.80 лв 3.00% 2.21 лв - 2.30 лв 4.00% 2.71 лв -2.80 лв 5.00%
1.81 лв -1.90 лв 3.20% 2.31 лв - 2.40 лв 4.20% 2.81 лв -3.00 лв 5.40%
1.91 лв -2.00 лв 3.40% 2.41 лв - 2.50 лв 4.40% 3.01 лв -3.20 лв 5.80%
2.01 лв -2.10 лв 3.60% 2.51 лв - 2.60 лв 4.60% 3.21 лв -3.40 лв 6.00%

Срокове за доставка: За селища с офис на Лео Експрес – в рамките на следващия работния ден.
За населени места без офис на Лео Експрес- в рамките на работния ден съгласно графика на обслужване или до 3 работни дни ако селището не е включено в график.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Наложен платеж: За извършване на услуга НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ се заплаща такса в размер на 1.2% от стойността на наложения платеж. Наложения платеж се изплаща на Подателя на пратката в брой в първия работен ден след деня на доставка на пратката (с изкл. на събота, неделя и празнични дни), на адреса на изпращане на пратката срещу предоставяне на оригинала на товарителницата или в рамките на работното време в офис на Лео Експрес. За клиенти с договор с Лео Експрес могат да бъдат изплащани в брой или по банков път. Таксата за изплащане на суми по банков път е 0.6% от стойността на НП.

Обявена стойност/Застраховка/: По желание на подателя, пратките могат да бъдат застраховани на база обявена стойност при спазено условието пратката да има опаковка, отговаряща на изискванията за транспортиране. Условията за услугата са посочени в Общите условия.

Стокова и обратна разписка: Обратна разписка. Обратни документи. Екземпляр от товарителницата (оригинал) с фамилия и подпис на получателя.

Приоритетен час за доставка: Услугата ПРИОРИТЕТЕН ЧАС се предлага само за пратки за населените места с офиси на "Лео Експрес".

Магазинаж: Таксата се начислява за престой на пратка в офис на куриера след 7/седем/ календарни дни от приемането и.

ЦЕНИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Стокова и обратна разписка - СР;ОР/ Обратни документи; Обратна разписка 1.50 лв
Обявена стойност - ОС Стойността на стоката 0.48% от ст-ста
Наложен платеж - НП Изплащане в брой 1.20% от ст-ста
Наложен платеж - НП Изплащане по банков път 0.60% от ст-ста
Приоритетен час - П Доставка по обявен час 2.40 лв
Магазинаж Престой на пратката след 7/седем/календарни дни от приемането и 1.20 лв
Всички посочени цени са с включен ДДС

Формулата за изчисление на куриерската услуга е следната:
Крайна сума на КУ = Стандартна цена на КУ + Такса гориво + Допълнителни услуги /ако има заявени такива/